การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑ เรื่อง การสะกดคำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

การพัฒนาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย รหัสวิชา ท๒๒๑๐๑

เรื่อง การสะกดคำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โดยใช้ชุดการสอน

 

ครูบังอร ไชยวรรณ

ไฟล์แนบ
Download this file (bungon.pdf)bungon.pdf[ ]222 kB