cialis 20mg
วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2562

การปรับพฤติกรรมการเรียนในรายวิชา ท32102 ภาษาไทย ม.5 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โดยใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย

การรายงานผลการวิจัย การปรับพฤติกรรมการเรียนในรายวิชา ท32102 ภาษาไทย ม.5 ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ โดยใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย

 

ครูกมลรัตน์ เหง้าเกษ

ไฟล์แนบ
Download this file (kamonrud.pdf)kamonrud.pdf[ ]197 kB
Black Ribbon